Latest Announcements

About Iran

About Iran

Preface
30 years ago the world witnessed over...

Travel suggestions to India

Travel Advice to India

Any person traveling to India must be having mixed feelings about the tri...

VISITORS ARE REQUESTED TO KINDLY VISIT THE NEW WEBSITE OF THE CONSULATE GENERAL OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN, MUMBAI:
عكس دار كردن شناسنامه Print E-mail
Services | birth&death
توضیح:

كلیه هموطنانی كه به سن 15 سال تمام رسیده اند می توانند شخصا به نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از كشور مراجعه نموده و با ارائه مدارك ذیل نسبت به عكس دار كردن شناسنامه خود اقدام نمایند.

مدارك لازم:

ارائه درخواست کتبی
تکمیل یك نسخه فرم درخواست عكس دار كردن شناسنامه (فرم شماره 5)
ارائه اصل شناسنامه
تذكر:  برای عكس دار كردن شناسنامه توسط وكیل، می بایستی پشت عكس ها توسط سركنسولگری جمهوری اسلامی ایران ممهور به مهر شود.
چهار قطعه عکس 4×3 جدید و پشت نویسی شده (عكس ها می باید یكسان از نزدیك، غیر فوری، بدون عینک و کلاه، تمام رخ، از روبرو  و با زمینه پشت سر سفیدو غیر براق باشد)
ارائه اصل و تصویر مدرك دولتی عكس دار معتبر ایرانی از قبیل گذرنامه، كارت شناسایی ملی، كارت پایان خدمت، معافیت و گواهینامه رانندگی و مدارک تحصیلی

تذكر:

در صورتی كه مدارك عكسدار ایرانی در ایران است به منظور جلوگیری از مفقود شده اصل ان در حین ارسال بستگان می توانند دو سری از تمام صفحات هریك از مدارك فوق را به تأیید دادگستری محل در ایران رسانده و سپس تصاویر تأیید شده را برای متقاضی ارسال نمایند.
افرادی كه در كودكی از كشور خارج شده و فاقد این مدارك هستند مدارك عكس دار و معتبر خارجی آنها قابل بررسی است، البته در صورتی كه نام، نام خانوادگی و تاریخ تولد خارجی با شناسنامه ایرانی آنان مغایرت نداشته باشد.
پرداخت هزینه های مربوطه

ملاحظات:

حضور متقاضی در سركنسولگری جمهوری اسلامی ایران مومبای برای تطبیق عكس الزامی است.
شما می توانید همزمان برای دریافت كارت ملی اقدام نمایند
جه تماس در موارد ضروری لطفا شماره تلفن همراه خود را در اختیار سرکنسولگری قرار دهید.
برای تكمیل فرم های مربوطه از خودكار مشكی استفاده نمائید
 

Powered by Iranmumbai.com © 2011