آخرين اطلاعیه ها

سخن روزانجام جهاد اقتصادی نیازمند روحیه جهادی؛ استحکام معنویت و تدین در جامعه بویژه درمیان جوانان، پرهیز از مسائل حاشیه ای و حاشیه سازی ها در کشور و حفظ اتحاد و انسجام ملی در میان مردم، مردم و مسئولان و درمیان مسئولان است

...

توصيه های مسافرت به هند

مراجعین محترم، آدرس جدید سایت سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مومبای -بمبئی

VISITORS ARE REQUESTED TO KINDLY VISIT THE NEW WEBSITE OF THE CONSULATE GENERAL OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN, MUMBAI:


سایت های اقتصادی

Official

·        Ministry of Agriculture

·        Ministry of Commerce

·        Ministry of Energy

·        Ministry of Petroleum

·        Ministry of Housing and Urban Development

·        Ministry of Industry and Mines

·        Ministry of Cooperation

·        Ministry of Roads and Transportation

·        Ministry of Labour and Social Affairs

·        Ministry of Information and Communication Technology, (2)

·        Ministry of Culture and Islamic Guidance

·        Ministry of Defense and Armed Forces

·        Ministry of Interior

·        Ministry of Education

·        Ministry of Economic and Finance Affairs

·        Central Bank of the Islamic Republic of Iran

·        Islamic Republic of Iran Management and Planning Organization

·        Islamic Republic of Iran Organization of Welfare

·        Secretariat of The High Council of Iran Free Trade Industrial Zones


 

Semi-official

·        Iran Commerce Highway

·        Irano-Britain Chamber of Commerce

Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC)

 

 

 

Economic and Commercial  Organizations:

www.tpo.ir  (The Trade Promotion Organization of Iran)

www.investiniran.ir

Iran chamber of commerce, industry & Mines, Tehran

Iran Exporters

Iranian Association of Hygienic, Detergent and cosmetic

Petrochemical Commercial Co., Tehran

Iran Tourism & Touring Organisation

Iran customs

Organization of Investment

Iran Air

Mostazafan & Janbazan foundation

Iran Handy Crafts Organization

Bafgh Mashad Railway

Iranian Privatization Organization

Iranian Investment in Abroad

Iranian Association of Engineering Services & Mineral & Industrial Exports

Iran commerce

 

 

Free Trade Zones:

Kish Free Zone

Chabahar Free Trade Zone

Qeshm Free Zone

 

 

Private Banks:

Karafarin Bank

Saman Bank

Bank Eghtesad-e-Novin

Bank Parsian

  Section:  اتصالها - File Under:  سایت های اقتصادی  |  
 


Powered by Iranmumbai.com © 2011