آخرين اطلاعیه ها

توصيه های مسافرت به هند


Iran Air Flight Details

-

FLIGHT DETAILS

IRAN AIR

TEHRAN -MUMBAI

 

D.T

A.T

 

Service

TUESDAY

FRIDAY

 

From

To

Flight Number

Aircraft Type

Class

 

 

0630

1120

 

 

 

 

 


 

 

THR

BOM

810

74L

CYQMV

 

1250

1600

 

 

 

 

 


 

 

BOM

THR

811

74L

CYQMV

 

 

 

 

FLIGHT DETAILS

MAHAN AIR

TEHRAN – NEWDELHI

 

  Section:  اطلاعات سودمند - File Under:  اطلاعات پروازهای هواپیمایی ایران  |  
 


Powered by Iranmumbai.com © 2011